Krogagergård, Lundby


Krogagergård, Næstved Landevej 397, Lundby, 4230 Skælskør

På den østlige side af Lundby, hvor der førhen var en transformator, lå i tidligere tider en gård på ca. 60 tdl. Fra denne gård blev omkring 1881 ca. 30 tdl. udstykket syd for vejen til Næstved, til sønnen Jens Mortensen af gården og her blev Elmegaard bygget.

Tilbage var den gamle gård, som bestod af 3 stråtækte bindingsværkshuse og en lade af kampesten. Denne gård blev overtaget af datteren og svigersønnen, og blev i 1906 solgt til Peder Jensen.

I 1911 var der udarbejdet tegninger og kørt materiale sammen til opførsel af en ny kostald og ladebygning, men ganske uventet afbrød Peder Jensen disse forberedelser og flyttede hele gården nogle hundrede meter længere øst på, hvor han bygger Krogagergård og han river samtidigt den gamle gård ned. Hele udgiften til opførelsen af den nye gård androg 11.000,00 kr.

I 1952 forpagter sønnen Lars Jensen gården af forældrene og i 1959 overtager han gården. Lars Jensen sælger Krogagergård i 2003 til Peter Brødsgård Thorsbjerggård, som hurtigt sælger bygninger og noget jord til Gunner Hansen.